Tìm Hiểu Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014 (NXB Chính Trị 2016) - Trương Hồng Quang, 159 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-7_22-51-41.png
  Gia đình với ý nghĩa là “trụ cột”, là “hạt nhân” của xã hội, có vai trò duy trì những giá trị văn hóa, đạo đức của mỗi cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa, đạo đức cả xã hội. Do vậy, việc nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò, vị trí của gia đình là vấn đề đặt ra thường xuyên đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Đối với Việt Nam, ngay từ khi bước vào sự nghiệp đổi mới, tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI đã khẳng định: "Gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới..."1 và liên tục trong các Nghị quyết Đại hội VII, VIII, IX đều đề cập vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đến Đại hội X của Đảng, vị trí, vai trò của gia đình lại được xác định cụ thể và rõ ràng hơn
  • Tìm Hiểu Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014
  • NXB Chính Trị 2016
  • Trương Hồng Quang
  • 159 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/D93CC4DBF104818
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 7, 2021

Share This Page