Tìm Hiểu Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (NXB Dân Trí 2010) - Thúy Anh, 48 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tìm Hiểu Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước
  NXB Dân Trí 2010
  Thúy Anh
  48 Trang
  Việc ban hành Luật và Nghị định về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tổ chức thực thi tốt các văn bản quy định này sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
  MỤC LỤC:
  Chương 1: Những quy định chung
  Chương 2: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
  Chương 3: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng
  Chương 4: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án
  Chương 5: Thiệt hại bồi thường
  Chương 6: Kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả
  Chương 7: Trách nhiệm hoàn trả
  Chương 8: Điều khoản thi hành

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page