Tìm Hiểu Một Số Phong Tục, Tập Quán, Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Các Dân Tộc Vùng Đông Nam Bộ Và Đồng Bằng

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Nov 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam là quốc gia thống nhất, gồm 54 dân tộc, tồn tại qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong quá trình đó, cộng đồng dân tộc Việt Nam thường xuyên phải đương đầu với thiên tai, địch họa. Để bảo vệ sự tồn tại của mình, các dân tộc đã sớm cố kết, kề vai sát cánh, no đói cùng nhau, sướng khổ có nhau, tạo thành sức mạnh chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và giặc ngoại xâm.
  Thực tiễn lịch sử Việt Nam đã chứng minh, trong mọi giai đoạn, mọi hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, các cộng đồng dân tộc Việt nam luôn luôn đoàn kết chung sống hòa hợp, giúp đỡ nhau cùng tồn tại và phát triển. Đặc biệt, từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng, truyền thống đoàn kết dân tộc được phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh vĩ đại để chiến thắng thiên tại, chiến thắng thù trong, giặc ngoài, giải phóng dân tộc, thống nhất đấ nước và đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  Cuốn sách “tìm hiểu một số phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long” cung cấp cho bạn đọc hiểu sâu hơn về một vùng đất giàu đẹp – một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước; đặc biệt là phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Tìm Hiểu Một Số Phong Tục, Tập Quán, Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Các Dân Tộc Vùng Đông Nam Bộ Và Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • NXB Quân Đội 2014
  • Tác giả: Đặng Văn Hường
  • Số trang: 276
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://www.cantholib.org.vn:82/EBOOK.aspx?p=97B9E975353706A6964617B93B65764746B6E65627B91B857557
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page