Tìm Hiểu Quy Định Của Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Địa Phương

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-7_22-57-40.png
  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, chính quyền địa phương ở cấp xã là chính quyền cấp cơ sở gần dân nhất ở Việt Nam gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được tổ chức phù hợp với đặc điểm ở cơ sở. Chính quyền địa phương ở cấp xã tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở cấp xã được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Quốc hội khóa XIII đã thông qua một số luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương như: Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
  • Tìm Hiểu Quy Định Của Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Địa Phương
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Hải Long
  • 152 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/306B37FEC52C08E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 7, 2021

Share This Page