Tìm Hiểu Quy Định Pháp Luật Về Di Sản Văn Hóa (NXB Lao Động 2006) - Lê Thu Hạnh, 216 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by admin, Nov 20, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

  Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới; Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;
  • Tìm Hiểu Quy Định Pháp Luật Về Di Sản Văn Hóa
  • NXB Lao Động 2006
  • Lê Thu Hạnh
  • 216 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieuso.thuviensoctrang.org.vn:81/handle/11744.35/347

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 23, 2017

Share This Page