Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Cầm Quyền (NXB Chính Trị 1996) - Trần Đình Huỳnh, 189 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_22-15-22.png
  Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý báu cho Đảng ta và dân tộc ta. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã xác định cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, đặc biệt là tư tưởng xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng là đảng cầm quyền.
  Nội dung cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền gồm bảy chương:
  Chương I: Về đảng cầm quyền.
  Chương II: Đề phòng nguy cơ thoái hóa, biến chất khi Đảng trở thành đảng cầm quyền.
  Chương III: Những yêu cầu mới đối với Đảng về năng lực trí tuệ, tư tưởng lý luận, hoạch định đường lối trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.
  Chương IV: Những yêu cầu mới về tổ chức của Đảng trong điều kiện Đãng lãnh đạo chính quyền.
  Chương V: Vấn đề bồi dưỡng các thế hệ cách mạng.
  Chương VI: Trong điều kiện lãnh đạo chính quyền, Đảng càng phải tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.
  Chương VII: Một số vấn đề quan hệ quốc tế của Đảng trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.
  • Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Cầm Quyền
  • NXB Chính Trị 1996
  • Trần Đình Huỳnh
  • 189 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7540
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page