Tìm Hiểu Về Ngạch Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Trong Các Cơ Quan Nhà Nước - Vũ Hoài Nam, 407 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Aug 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-9_14-36-54.png
  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, trình độ và năng lực thực thi công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước là một trong những nội dung quan trọng trong “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020" được ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết đó là “Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý”.
  • Tìm Hiểu Về Ngạch Cán Bộ Công Chức Viên Chức Trong Các Cơ Quan Nhà Nước
  • NXB Tư Pháp 2012
  • Vũ Hoài Nam
  • 407 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/download-229933.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page