Tìm Ngọc Tâm Linh (Ấn Bản 2002) - Trịnh Quốc Thế, 187 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tìm Ngọc Tâm Linh
  Ấn Bản 2002
  Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Nương
  187 Trang
  Giáo lý Đạo Cao Đài là tấm gương phản chiếu vũ trụ nhân sinh của toàn cầu và thế giới, tùy lúc, tùy hoàn cảnh sẽ được tô rõ nét thêm lên. Nếu hiểu Đạo Cao Đài trong tầm nhìn hạn hẹp là bỏ đi vai trò chủ đạo của nền Đại Đạo có tính cách Đại Đồng trong thế kỷ hiện đại và mai sau.
  Hơn nữa, ý nghĩa hai chữ “ Tân Luật “ trong Đạo Cao Đài cho ta hiểu: Đạo Cao Đài không giới hạn trong
  một thời gian, không gian nào nhất định mà có tính cách toàn cầu và trường cữu.
  Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Tân Luật, Pháp Chánh Truyền trang 262, Đức Chí Tôn dạy: “ Tân Luật ngày nay Thầy đến dạy chúng ta lập thành; trong thời gian tới nữa đây, nó sẽ phải thay đổi cho phù hợp với nhơn trí Đạo Đời tương đắc, mà dìu dẫn cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp.....”.
  Quyển sách nầy là một cố gắng “ Tìm Ngọc Tâm Linh “ qua Thánh Ngôn, Thánh Giáo Đạo Cao Đài, tức qua lời giảng dạy của Đức Chí Tôn Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng, trao đến tay quí vị với ước mong được sự đón nhận với lòng chí thành và sự cảm nhận tâm linh sâu sắc, hy vọng giúp ích phần nào cho người tu học trên đường tiến hóa tâm linh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page