Tin Học Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, Dịch Vụ (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Ngô Thế Khanh, 224 Tra

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Apr 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Trong những nồm gần đây, cùng với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ diện từ và kỹ thuật máy vi tính, sự phát triển mạnh mô vể tin học đả nâng giá trị cùa thông tin lên tầm cao mdi.và trờ thành một loại hàng hóa đặc biệt với sự ra dời của các khái niệm về ngàn hàng dử liệu, các hệ quản trị dct liệu. Sự phát triển công nghộ thông tin ỗ nước ta dang bưóc vào thòi kỷ mới vói việc triển khai rộng rải các úng dụng của tin học và truỵển thông trong mọi lình vực của xâ hội. Nhu cầu ứng dụng công nghệ thòng tin cùng không ngừng biến đổi và đồi hồi dội ngũ cán bộ làm công tác tin học phài thường xuyên nâng cao trình dộ, bát kịp nhửng tiến bộ công nghệ trên thế gidi và ứng dụng có hiệu quả vào thực tế. ứng dụng công nghệ tin học trong các lỉnh vực sản xuất và kinh doanh không chỉ là sự phát triển tự nhiên, mà còn ỉà nhu cầu cấp thiết, cần có của mọi ngành kinh tế hiện đại. Đặc biệt việc khai thác máy tính theo phương thửc xây dựng các hệ tự động hóa điểu khiển sản xuất và kinh doanh mang ]ại hiệu quả rất to lớn. Vi thế việc học tập. nghiên cửu dể có khả nàng triển khai ứng dụng các tiến bộ công nghệ tin học trong quản trị kinh doanh thương mại - dịch vụ đả và dang trồ thành một yêu cầu cấp bách, không thể thiếu dối với những người ỉàm công tác quản lý kinh tế.
  • Tin Học Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, Dịch Vụ
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2000
  • Ngô Thế Khanh
  • 224 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1040324
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 27, 2019

Share This Page