Tình Bằng Hữu Nghĩa Tóc Tơ Cuốn 4 (NXB Đức Lưu Phương 1933) - Phiêu Lưu, 28 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 10, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-5-10_14-24-26.png
  Ở tại làng T... tổng B... quận Batri thuộc về hạt Bentre, do con đường nhỏ nhít tù cầu chùa... cho đến vàm, quanh co trong một đám nhà thợ lưới nếu ai có đi đâu trong con đường đó, thì bắt từ cầu chùa đi xét lại chủng 200 thước thì chắc là phải ghé mắt mà dỏm trong cái nhà ngói phía bên tay trái và trở cửa về hưởng tây. Nhà ấy cật đã lâu rồi vừa cao ráo vừa sạch sẽ, bề ngoài thì coi có vẻ lôi thôi tầm thường lắm, nếu người xa lạ mà thấy cảnh nhà ấy thi củng cho là bực thưởng và đủ ăn vậy thôi, nhưng trải lại thì tác giã dư biết cải nhà ây là một cái nhà giàu có lớn (cũng là một bục phủ gia trong làng và ném về hạng nhì hoặc hạng ba chỉ đó) tuy rằng bê ngoài coi có vẽ lôi thôi chớ bề trong thị chưng dọn toàn là đồ quí giá, đứng trước cửa ngỏ vô thị lả hực hở, ánh sáng dọi vô mấy món đồ láng mướt chiều ra sáng lóa, ấy là phần nhà trên.
  • Tình Bằng Hữu Nghĩa Tóc Tơ Cuốn 4
  • NXB Đức Lưu Phương 1933
  • Phiêu Lưu
  • 28 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1baOiPt6Zotqvq3xwnf5wCXdA41QgQaAG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page