Tịnh Độ Pháp Môn (NXB Đuốc Tuệ 1939) - Thích Chân An, 74 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by duytam, Apr 25, 2017.

 1. duytam

  duytam Member

  upload_2022-6-24_14-54-8.png
  Tịnh Độ là một trong các tông phái chính của Phật giáo. Giáo lý của pháp môn Tịnh Độ đã có từ khi Đức Phật tại thế, sau này trở thành một trong những pháp môn tu tập phổ biến đối với các phật tử tại nhiều nước Phật giáo Đại thừa. Mãi đến thế kỷ thứ IV, pháp môn Tịnh Độ mới trở thành một tông phái chính thức tồn tại và phát triển cùng với nhiều tông phái Phật giáo khác. Và ngày nay, Tịnh Độ tông trở thành một tông phái có nhiều phật tử tu tập đông đảo nhất không chỉ ở phương Đông mà ngay cả ở các nước phương Tây. Trong tài liệu này, xin chỉ bàn đến sự ra đời của pháp môn Tịnh Độ, lịch sử phát triển của Tịnh Độ, những vấn đề thuộc về giáo lý và sự thực hành tu tập theo pháp môn Tịnh Độ cùng những ý kiến khác biệt trong nhận thức và tu hành theo pháp môn Tịnh Độ. Những vấn đề khác có liên quan đến pháp môn Tịnh Độ như vấn đề hộ niệm và dấu hiệu của vãng sinh không đề cập đến trong tài liệu này.
  • Tịnh Độ Pháp Môn
  • NXB Đuốc Tuệ 1939
  • Thích Chân An
  • 74 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1g9y_6Ig1Y5_RGMSZC8oBVZE0eP48kgKK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2022

Share This Page