Tịnh Độ Tu Trì (NXB Mê Kong 1934) - Giáo Thọ, 70 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-10_18-38-16.png
  Pháp môn Tịnh độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa, đây là tông phái siêu việt được các bậc cổ đức liệt vào tông phái Đại thừa viên đốn. Nói Đại thừa bởi tông này lấy tâm bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Nói Viên bởi tông này lý sự vẹn toàn, tóm thâu bốn giáo trước (Tiểu thừa giáo, Đại thừa thỉ giáo, Đại thừa chung giáo, Đại thừa đốn giáo). Nói Đốn bởi tông này không luận bàn về pháp tướng, mà chỉ chuyên ròng về chân tánh, không cần trải qua nhiều thứ lớp, tu tập trong một đời có thể chứng lên quả vị Bất thối chuyển (A bệ bạt trí). Đây quả thật là điểm siêu xuất của tông Tịnh độ.
  • Tịnh Độ Tu Trì
  • NXB Mê Kong 1934
  • Giáo Thọ
  • 70 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1maSIFrXmgDyJFyBk270_j_ayirpGtqcc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 10, 2022

Share This Page