Tịnh Độ Yếu Ngôn (NXB Xưa Nay 1928) - Trần Phong Sắc, 68 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 1, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-1_23-29-24.png
  Kính cùng các vị niên-kĩ, bởi kiếp trước có thiên-căn, nên nay trời mới thưởng phước thọ (sống lâu). Lúc xuân xanh đã trãi nếm mùi đời, không còn ức chi nữa. Nay có con cháu phụng dưỡng, cũng nên tĩnh ngộ hồi-đầu, tu niệm ít năm, đến lúc lâm-chung đức-phật Di-Đà cho biết trước). Ngày giờ rước hồn về Tịnh-độ, (Tây-phương ) liên-hoa hỏa thân, tu thêm theo phật ít-lâu, cho thành cháng-quả. Tõ dấu thành hiển-hiện, làm gương giục lòng cho các ông-già bà xã khác, tu theo đặng thành như mình. Ngỏ hầu chẳng phụ công người tìm-tõi lời yếu lý trong bộ kinh Đại-Tạng của phật, rút ra mà khuyên tu niệm tắt cho siêu sanh Tịnh-Độ, (nước Cực-lạc ) cũng không phụ lòng người thương đời xuất của gầy dựng in kỳ-đầu làm kiểu, cho người sau ấn-tống nữa.
  • Tịnh Độ Yếu Ngôn
  • NXB Xưa Nay 1928
  • Trần Phong Sắc
  • 68 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/21866C62D5A50F0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page