Tinh Hoa Trí Tuệ Ứng Dụng Tâm Kinh Trong Cuộc Sống (NXB Hồng Đức 2012) - Thích Nhật Từ, 280 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tinh Hoa Trí Tuệ Ứng Dụng Tâm Kinh Trong Cuộc Sống
  NXB Hồng Đức 2012
  Thích Nhật Từ
  280 Trang
  Bát-nhã Tâm Kinh, một bản kinh rất quan trọng trong truyền thống văn học Đại thừa, có tên đầy đủ trong âm Hán Việt là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Vì gọi tắt là Tâm Kinh, nên nhiều người đã hiểu lầm rằng đây là bài kinh dạy về tâm, phân tích về tâm và càng hiểu lầm hơn, đó là bài kinh phân tích về trái tim. Có thể tạm hiểu nôm na Bát-nhã Tâm Kinh là kinh nói về trái tim tuệ giác, hay là tinh hoa giác ngộ tuyệt đỉnh, hay là vô thượng bồ đề, nói ở góc độ cốt lõi nhất, cô đọng nhất và mô tả đúng được cái thực tại của trí tuệ nhất.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page