Tình Lụy (NXB Nhật Nam Thư Quán 1941) - Phạm Lệ Oanh, 148 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Dec 14, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-14_21-12-48.png
  Hán-Đề Phạm-Lệ-Oanh nữ sỹ người làng Thụy phủ, phủ Thưởng tín tỉnh Hà-dòng, sinh trưởng trong dòng-giõi cựu-nho, nữ sỹ tinh thông Hán-tự, thơ, ca, ngâm-vịnh, hoặc nôm, hoặc tự, nhởi nhẽ nhẹ-nhàng, ý tứ uẩn-súc. Theo lời Hán-Đề nữ-sỹ thi chuyện Tình lụy, từ cách diễn đạt đến cách kết cấu, nữ-sỹ dụng công hoàn-toàn chép theo thứ-tự một chuyện thực có đã sảy ra trong một gia đình cũ, nữ-sỹ công-kích mạt-sát một số người giở trong cái “gia-đình cũ, số người ấy, theo ý nữ-sỹ, không nên nhận lầm cho là “cái chế-dộ gia đình cũ".
  • Tình Lụy
  • NXB Nhật Nam Thư Quán 1941
  • Phạm Lệ Oanh
  • 148 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/5BA2D07CE06C81D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page