Tình Nghĩa Thủy Chung-Thơ Và Truyện (NXB Sông Bé 1981) - Nhiều Tác Giả, 58 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jul 18, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ngày 7 tháng 1 năm 1979, thắng lợi to lớn đất nước campuchia đã bước vào kỷ nguyên mới của độc lập tự do và không liêt kết đi lên chủ nghĩa xã hội.
  Từ đó đến nay nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia nhân dân Lào đã kết thành liên minh chiến đấu vững chắt hơn bao giờ hết để chống kẻ thù chung là bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh có sự khuyến khích và ủng hộ của đế quốc Mỹ trong âm mưu thôn tính khu vực này.
  • Tình Nghĩa Thủy Chung-Thơ Và Truyện
  • NXB Sông Bé 1981
  • Nhiều Tác Giả
  • 58 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=48649
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page