Tinh Thần và Ý Nghĩa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Ấn Bản 2001) - Dã Trung Tử, 46 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tinh Thần và Ý Nghĩa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
  Ấn Bản 2001
  Dã Trung Tử
  46 Trang
  Học thuyết Cao Đài là chấp nhận sự đồng nguyên của mọi tôn giáo, tin tưởng mọi giáo lý, xem các tôn giáo là một, là những con thuyền tế độ đồng đưa nhiều tầng lớp con người đến cùng một bến Giác. Nên thái độ căn bản của Đại Đạo là nhìn nhận tất cả giáo lý đều hửu lý, hửu hiệu trong một hoàn cảnh nào đó, một thời điểm nào đó của nhân loại, tỷ như một đời người, khi còn bé thì sống theo kiểu trẻ con, lớn lên sồng theo lối trai tráng, về già sống theo tuổi lão thành. Tầng lớp nào cũng có những suy nghĩ, có những thức ăn, có những vui chơi giải trí của từng lớp đó, con người phải biết chấp nhận, thích nghi và dung hòa lẩn nhau. Cũng tỷ như con cái phải vâng lời cha mẹ, cha mẹ phải biết lắng nghe con cái, cháu chắc phải kính trọng Ông Bà, Ông Bà phải thích nghi với cháu chắc, mới có được cuộc sống gia đình hài hòa giữa ba bốn thế hệ. Đó chính là Đại Đạo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page