Tổ Chức Bộ Máy Các Cơ Quan Trong Chính Quyền Thuộc Địa Ở Việt Nam Qua Tài Liệu Và Tư Liệu Lưu Trữ

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tổ Chức Bộ Máy Các Cơ Quan Trong Chính Quyền Thuộc Địa Ở Việt Nam Qua Tài Liệu Và Tư Liệu Lưu Trữ (1862-1945)
  NXB Hà Nội 2013
  Đỗ Hoàng Anh, Hoàng Thị Hằng, Đào Thị Ngọc Nhàn
  799 Trang
  Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 vừa hoàn thành biên soạn và xuất bản công trình: “Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ớ Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862-1945) ”.
  Cần khẳng định ngay đây là một công trình rất có ích và cần thiết cho giới nghiên cứu lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Nội dung sách đã giới thiệu một cách có hệ thống mà cũng đầy đủ nhất từ trước đến nay các tài liệu và tư liệu lưu trữ từ năm 1862 đến năm 1945, nói một cách cụ thể là từ khi thực dân Pháp đã chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Ki đến Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, cắm mốc cáo chung cho chế độ thuộc
  địa của Pháp trên đất nước Việt Nam. Qua nội dung công trình này, người nghiên cứu bộ máy cai trị mà thực dân Pháp áp đặt trên đầu, trên cổ nhân dân ta trên 80 năm dài đã có những tài liệu và tư liệu lưu trữ gốc, đầu tay, có thể tin cậy. Rõ ràng công trình: “Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ố'Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862-1945)” là một cuốn sách công cụ được xây dựng công phu, bảo đảm tính khoa học cần có.
  Qua Công trình này, người nghiên cứu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cũng nhận thấy rằng thực dân Pháp đã thành lập rất sớm và tổ chức bộ máy cai trị ngày càng hoàn chính phục vụ kịp thời và đắc lực cho công cuộc chiếm đóng và bóc lột khai thác để sớm biển Việt Nam thành một thuộc địa khai khẩn vào bậc nhất của tư bản Pháp dưới hình thái thực dân nhằm đảm bảo siêu lợi nhuận tối đa cho chủ nghĩa đế quốc Pháp.
  Việc dịch tóm tắt từ tiếng Pháp ra tiếng Việt các văn bản, sắc lệnh, nghị định, quyết định... tuy có khó khăn Vì khôi phục đúng ngôn ngữ xưa mà không phải là ngôn ngữ hiện đại, nhưng tập thể biên soạn công trình đã thực hiện một cách thận trọng, cố gắng đến mức tối đa bám sát nội dung cần thể hiện, bảo đảm tính chính xác, tính thời gian, tính khoa học cần có. Ngoài ra, phần tóm tắt nội dung tài liệu và tư liệu lưu trữ bằng tiếng Việt làm cho người Sử dụng yên tâm trong nghiên cứu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page