Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Quân Chủ Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 2015) - Nguyễn Minh Tường, 924 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Lịch sử Nhà nước quân chủ Việt Nam, được trình bày từ khi Ngô Quyền thành lập Vương triều Ngô (939) đến khi Vương triều Nguyễn không còn duy trì được nền độc lập, tự chủ nữa (1884). Trong thời gian gần 10 thế kỷ ấy, Nhà nước quân chủ Việt Nam là sự hình thành, phát triển và kế tục của 12 triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê - Trịnh, Chúa Nguyễn, Tây Sơn, Nguyễn của dân tộc Kinh cùng với Vương quốc Champa của dân tộc Chăm. Trước đây, sử gia thời quân chủ đứng trên lập trường Nho giáo, chỉ những triều đại chính thống mới được chép riêng thành Kỷ, như: Kỷ nhà Lý, Kỷ nhà Trần, Kỷ nhà Lê…; những triều đại không chính thống thì bị gọi là "Nhuận triều" (triều đại thừa), "Ngụy triều" (triều đại giả dối), như: triều Hồ, triều Mạc… Để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan những "Nhuận triều", "Ngụy triều" nói trên, có nhiều cuộc hội thảo khoa học đã được tổ chức, nhiều công trình nghiên cứu được công bố; góp phần nâng cao nhận thức toàn diện về những đóng góp của Vương triều Hồ, Vương triều Mạc và Vương triều Tây Sơn… đối với tiến trình lịch sử dân tộc.
  Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 939 đến năm 1884) của PGS.TS. Nguyễn Minh Tường là một công trình khoa học biên soạn công phu, nghiêm túc, có những đóng góp khoa học tích cực vào sự nghiệp nghiên cứu lịch sử Nhà nước quân chủ Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang tiến hành cải cách nền hành chính quốc gia, từ trung ương xuống địa phương; chúng tôi thiết nghĩ nội dung của công trình này, sẽ góp phần không nhỏ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu… những bài học kinh nghiệm bổ ích và quý báu trong khi thực thi chức trách của mình.
  • Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Quân Chủ Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2015
  • Nguyễn Minh Tường,
  • 924 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73478
  https://drive.google.com/file/d/1uALDYCMsO7CpfWdGfVP8L-_regLjESP9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2022

Share This Page