Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Theo Hiến Pháp (NXB Hồng Đức 2015) - Nguyễn Minh Đoan, 472 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by minhanh12, Dec 18, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Chính quyền địa phương là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những thiết chế nhà nước, có tư cách quyền lực công, được thành lập một cách hợp hiến, hợp pháp để quản lý điều hành mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên một đơn vị hành chính - lãnh thổ của một quốc gia, trong giới hạn thẩm quyền, cách thức, thủ tục do pháp luật quy định. Ở nước ta, chính quyền địa phương là một trong những nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước, luôn được ghi nhận trong các bản hiến pháp. Theo Hiến pháp năm 1946, nước ta chia ra làm ba bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh, mỗi tỉnh chia thành huyện, mỗi huyện chia thành xã. Ở tỉnh, thành phố, thị xã và xã có Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân cử ra Ủy ban hành chính. Ở bộ và huyện chỉ có Ủy ban hành chính. Ủy ban hành chính bộ do Hội đồng các tỉnh và thành phố bầu ra. Ủy ban hành chính huyện do Hội đồng các xã bầu ra. Theo Hiến pháp năm 1959, nước chia thành tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh chia thành huyện, thành phố, thị xã; huyện chia thành xã, thị trấn. Các thành phố có thể chia thành khu phố theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ. Các đơn vị hành chính kể trên đều thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính. Theo Hiến pháp năm 1980, nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương; tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện và thị xã; huyện chia thành xã và thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường. Các đơn vị hành chính kể trên đều thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Đến Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), việc phân định chính quyền địa phương ở nước ta về cơ bản vẫn giữ nguyên như Hiến pháp năm 1980. Tính đến ngày 31/12/2013, nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 708 đơn vị cấp huyện, trong đó có 64 thành phố thuộc tỉnh, 47 thị xã, 49 quận và 548 huyện. Qua 20 thực hiện Hiến pháp năm 1992, các quy định về chính quyền địa phương đã phát huy hiệu lực, hiệu quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở đóng góp ý kiến xây dựng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và các nhà khoa học, quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 đã có một số thay đổi so với Hiến pháp năm 1992.
  • Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Theo Hiến Pháp
  • NXB Hồng Đức 2015
  • Nguyễn Minh Đoan
  • 472 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-35985.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 20, 2020

Share This Page