Tổ Chức Chính Quyền Trung Ương Dưới Triều Lê Thánh Tông (NXB Giáo Dục 1963) - Lê Kim Ngân, 272 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jun 25, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Nói đến thời Lê sơ, người ta thường nhắc đến tính chất hoàn bị của bộ máy thời kỳ này. Sở dĩ thời kỳ này có được sự phát triển mạnh về nhiều phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và xây dựng được bộ máy hoàn bị là do thời kì này hội đủ 3 điều kiệnđó là: nhà nước có một vị minh quân, một hệ thống đội ngũ quan lại có tài, có đức và quan trọng là có một hệ thống pháp luật tiến bộ, cùng với việc thực thi nghiêm minh.
  Trải qua bốn đời vua đầu: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Nghi Dân xã hội Đại Việt đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, nhưng phải bắt đầu từ cuộc cải tổ của Lê Thánh Tông, nhà nước phong kiến mới có được tính chất của một mô hình tổ chức chính quyền phong kiến hoàn bị.
  Ở trung ương, đứng đầu là nhà vua. Nhà vua là người có quyền lực tối cao, nắm cả thần quyền và thế quyền. Về thần quyền, nhà vua là vị giáo chủ độc nhất và cao nhất trong cả nước. Về thế quyền, nói theo ngôn ngữ hiện đại ngày nay, nhà vua nắm toàn bộ các quyền lập pháp (ban hành pháp luật), hành pháp (thi hành pháp luật) và tư pháp (xét xử bảo vệ pháp luật). Ngôi vua chỉ có thể truyền cho một người, người đó là con trai trưởng của nhà vua theo nguyên tắc trọng trưởng, trọng nam. Nhiều quyền lực như vậy, nhưng quyền lực của nhà vua cũng không phải tuyệt đối, mà ít nhiều cũng bị giới hạn (Xem thêm: Nguyễn Minh Tuấn, Một góc nhìn về vua Việt Nam thời kỳ phong kiến, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Số 1/2008, tr.49-53, truy cập tại đây).
  • Tổ Chức Chính Quyền Trung Ương Dưới Triều Lê Thánh Tông
  • NXB Bộ Giáo Dục 1963
  • Lê Kim Ngân
  • 272 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-sach-xua-tong-hop-sach-cu-xuat-ban-tu-1975-ve-truoc.19011/
  https://docs.google.com/viewerng/vi...quyen-trung-uong-duoi-trieu-le-thanh-tong.pdf
   
  Last edited: Mar 13, 2016
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Tổ Chức Chính Quyền Trung Ương Dưới Triều Lê Thánh Tông (NXB Bộ Giáo Dục 1963) - Lê Kim Ngân, 272 Trang
   

Share This Page