Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS Và Phần Mềm MapInfo 4.0 - Nguyên Thế Thận, 208 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Mar 20, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS Và Phần Mềm MapInfo 4.0
  NXB Xây Dựng 2005
  Nguyên Thế Thận, Trần Công Yên
  208 Trang
  Ở nước ta , trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, hệ thống tin học địa lý cũng được nghiên cứu, ứng dụng và phát triển như một tất yếu khách quan. Từ chỗ ứng dụng và phát triển mang tính tự phát, những năm gần đây, công nghệ GIS đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi đặc biệt ở các thành phố lớn.
  Phần mềm GIS đang hướng tới đưa công nghệ GIS thành hệ tự động thành lập bản đồ và xử lý dữ liệu phương tiện cao cấp, hệ chuyên gia, hệ trí tuệ nhân tạo và hướng đối tượng.
  Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và ứng dụng GIS ngày càng tăng, chúng tội xin trân trọng ra mắt bạn đọc bộ sách Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Công Nghệ GIS
  Nội dung chính của cuốn sách bao gồm hai phần
  Phần I: Tổ chức hệ thống thông tin địa lý GIS
  Chương mở đầu: Khái niệm vể công nghệ thông tin GIS
  Chương 1: Phần mềm công nghệ GIS
  Chương 2: Quản lý thông tin trong công nghệ GIS
  Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu của GIS
  Chương 4: Thực hiện dự án ứng dụng công nghệ GIS
  Phần II: Sử dụng phần mềm Mapinfor 4.0
  Chương 1: Cài đặt Mapinfor
  Chương 2: Tổ chức thông tin và thực đơn trong Mapinfo
  Chương 3: Các thao tác cơ bản với bảng trong Mapinfo
  Chương 4: Bản đồ máy tính và các lớp thông tin
  Chương 5: Biên tập các đối tượng bản đồ
  Chương 6: Hệ toạ độ và các thiết kế trang bản đồ trong Mapinfo
  Chương 7: Các chức năng phân tích địa lý của Mapinfo
  Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc quan tâm đến GIS...

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page