Tổ Chức Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước CHXHCN VN Tập 2- Tổ Chức Hoạt Động Của Chính Quyền Địa Phương

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Apr 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tổ Chức Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước CHXHCN Việt Nam Tập 2 - Tổ Chức Hoạt Động Của Chính Quyền Địa Phương
  NXB Tư Pháp 2005
  Nhiều Tác Giả
  275 Trang
  Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức hợp lý các cấp chính quyền địa phương, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để kế thừa và phát triển những kinh nghiệm trong lịch sử, nhân kỷ niệm 60 năm ra đời bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta (ngày 9-11-1946), việc nghiên cứu mô hình tổ chức chính quyền địa phương qua bốn bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992) và vấn đề đổi mới tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page