Tổ Chức Và Hoạt Động Của Văn Phòng Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ - Văn Tất Thu

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by admin, Mar 15, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung sách đi sâu phân tích cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và thực trạng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phân tích cơ sở kho học tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của những cơ quan này, từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, tuyển dụng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, cơ chế tổ chức điều hành các hoạt động văn phòng bộ.... Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc chính phủ có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong bộ máy của bộ, có chức năng tham mưu tổng hợp thông tin và quản trị hành chính nhằm quản lý điều hành công việc trong cơ quan thông suốt có chức năng và hiệu quả. Nhiệm vụ của văn phòng là triển khai thực hiện các chức năng chủ yếu như theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, công tác của cơ quan, công tác thông tin tổng hợp, công tác thư ký phục vụ lãnh đạo, công tác văn thư lưu trữ, tổ chức các cuộc họp giao ban, cuộc họp hội nghị...
  • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Văn Phòng Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ
  • NXB Chính Trị 2011
  • Văn Tất Thu
  • 242 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76949
  https://drive.google.com/file/d/1EMRBh9jnVgKNCIRsd3yt6CA8knhHBgHZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 9, 2022

Share This Page