Toàn Cầu Hóa Dưới Góc Nhìn Của Triết Học (NXB Lý Luận Chính Trị 2017) - Trần Hải Minh, 115 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by quanh.bv, Mar 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-10_18-4-46.png
  Toàn cầu hóa đang là một xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế hiện nay. Nó diễn ra trên tất cả cán mặt, các lĩnh vực khác nhau và đặt ra nhiều vấu đề đối với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Vì vậy, nghiên cứu quá trình này là một nhiệm vụ quan trọng của ngành khoa học xã hội và nhân văn. Đối với các nhà kinh tế học, toàn cầu hóa có thể được coi là một quá trình mở rộng thị trường tới cấp độ toàn cầu. Với các nhà nghiên cứu chính trị, toàn cầu hóa được xem xét như một quá trình liên kết quốc gia và sự thiết lập những tổ chức quốc tế. Đối với các nhà nhiên cứu văn hóa, toàn cầu hóa mở ra cơ hội cho một nền văn hóa toàn cầu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về vẳn sắc và tính đang dạn văn hóa cũng như những xung đọt không muốn có giữa những nền văn hóa dân tộc khác nhau. Quá trình toàn cầu hóa, vì vậy, rất phức tạp và đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành. Không một lĩnh vực khoa học cụ thể nào có thể giải quyết hết được những câu hỏi mà toàn cầu hóa đặt ra.
  Trong bối cảnh hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc gia tawngt những mối liên hệ với thế giới trong nền kinh tế toàn cầu nhằm tranh thủ ngoại lực, pháp huy nội lực để xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự kiện Việt nam gia nhập WTO và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho thấy chúng ta không đứng ngoài các quá trình toàn cầu mà đang hội nhập tích cực và chủ động vào nền kinh tế thế giới. Vì vậy, phát triển lý luận về toàn cầu hóa và hội nhập, về các vấn đề toàn cầu là nhiệm vụ cấp bách đặt ra với các nhà nghiên cứu lý luận hiện nay.
  Do vậy, Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản cuốn sách Toàn cầu hóa dưới góc nhì của triết học của TS Trần Hải Minh và TS Bùi Thanh Thủy. Nội dung cuốn sách nghiên cứu toàn cầu hóa từ góc độ thế giới quan và phương pháp luận triết học, từ đó đề xuất những kiến nghị góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn ở nước ta hiện nay. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
  • Toàn Cầu Hóa Dưới Góc Nhìn Của Triết Học
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2017
  • Trần Hải Minh, Bùi Thanh Thủy
  • 115 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8937
  https://drive.google.com/file/d/1w-dfixutSDrduouYm3GwVsYqS4oMUf5D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page