Toán Rời Rạc - Phạm Tiến Sơn, 216 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Toán học rời rạc là một bộ phận của Toán học nhằm nghiên cứu các đối tượng rời rạc: nghiên cứu các cấu trúc rời rạc khác nhuau và các phương pháp giải các vấn đề có liên quan đến các cấu trúc này.
  Mục đích của giáo trình này nhằm cung cấp một số công cụ Toán học để bước đầu đi vào Tin học. Giáo trình được trình bày một cách dàn trải hơn là đi sâu vào một vấn đề cụ thể. Cuối mỗi phần có các bài tập nhằm củng cố những kiến thức đã học.

  Tài liệu tham khảo:
  [1] C. Berge, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 1971.
  [2] A. Cayley, Collected papers, Quart. Jl. of Mathematics, 13 Cambridge, 26 (1897).
  [3] N. Biggs, Discrete mathematic, Clarendon Press Oxford, 1989.
  [4] Dijkstra, E. W., A note on two problems in connection with graphs, Numerische Math- ematik, 1, 269 (1959).
  [5] P. J. Cameron, Combinatorics: topics, techniques, algorithms, Cambridge University Press, 1994.
  [6] N. Deo, Graph theory with applications to engineering and computer science, Prentice- Hall Inc., 1974.
  [7] R. J. MC Eliece, M. Kac, The theory of information and coding, Addison-Wesley, 1977.
  [8] C. M. Goldie, R. G. E. Pinch, Communication theory, Cambridge University Press, 1991.
  [9] R. W. Hamming, Coding and information theory, Prentice Hall, 1980.
  [10] R. Hill, A ¯rst course in coding theory, Clarendon Press Oxford, 1985.
  [11] R. Johnsonbaugh, An introduction to discrete mathematic, Macmillan Publishing Com- pany, 1992.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/20122978.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Toán Học
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page