Tôn Giáo Học (NXB Lý Luận Chính Trị 2014) - Nguyễn Văn Đại, 301 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-5-10_18-54-26.png
  Nội dung cuốn sách bao gồm 7 chương: Chương 1: Tôn giáo và tôn giáo học. Trong chương này, các tác giả trình bày đối tượng, nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu của tôn giáo học; nguồn gốc, bản chất, cấu trúc, tính chất và chức năng của tôn giáo; ý nghĩa của việc nghiên cứu tôn giáo. Chương 2: Các hình thức tín ngưỡng nguyên thủy và một số tôn giáo dân tộc điển hình. Trong chương 2, các tác giả đi vào tìm hiểu các hình thức tín ngưỡng nguyên thủy; các khuynh hướng phát triển của tín ngưỡng nguyên thủy và một số tôn giáo dân tộc điển hình. Chương 3: Phật giáo, trình bày hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của Phật giáo; hệ thống giáo lý, luật lệ, nghi lễ; sự truyền bá, quá trình phát triển và đặc điểm Phật giáo ở Việt Nam. Chương 4: Kitô giáo, trình bày hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của Kitô giáo; hệ thống giáo lý, luật lệ, nghi lễ; sự truyền bá, quá trình phát triển Kitô giáo ở Việt Nam. Chương 5: Hồi giáo, trình bày hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của Hồi giáo; hệ thống giáo lý, giáo luật và nghi lễ; sự du nhập và phát triển Hồi giáo ở Việt Nam. Chương 6: Một số tín ngưỡng và tôn giáo hình thành ở Việt Nam. Các tác giả nghiên cứu về tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu; hoàn cảnh ra đời, sự phát triển, giáo lý, luật lệ, nghi lễ và tổ chức của Đạo Cao Đài và Đạo Hòa Hảo ở Việt Nam. Chương 7: Đặc điểm, tình hình tôn giáo ở Việt Nam và đường lối, chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, phân tích những đặc điểm nổi bật của tôn giáo ở Việt Nam; tình hình hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; các quan điểm, chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
  • Tôn Giáo Học
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2014
  • Nguyễn Văn Đại
  • 301 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/823
  https://drive.google.com/file/d/1e5lsLUhfWn9MVtUTV6kF3TtJLF-18yEz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page