Tôn Giáo Mới Nhận Thức Và Thực Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trương Văn Chung, 717 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by DerikBup, Apr 13, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Cuốn sách Tôn giáo mới - nhận thức và thực tế là kết quả từ quá trình nghiên cứu, tổng hợp tài liệu dịch thuật, các trang mạng, các phƣơng tiện thông tin của tập thể tác giả từ nhiều năm và từ đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh: “Hiện tƣợng tôn giáo mới và những vấn đề về chính sách, công tác tôn giáo mới ở thành phố Hồ Chí Minh”1. Tôn giáo mới hiện tồn ở khắp nơi trên thế giới và Việt Nam. Đây là một hiện tƣợng khách quan trong đời sống nhân loại, cho dù về mặt học thuật vẫn còn nhiều điểm trống trong nhận thức, còn nhiều quan điểm, nhận định khác biệt về tên gọi, nguồn gốc, tính chất, đặc điểm, loại hình tôn giáo, v.v. Cho tới nay, tôn giáo mới vẫn còn là một tập mờ, không chỉ vì chúng quá đa dạng về hình thức, bất định về tính chất, mà còn vì chúng chƣa có đủ độ lùi cần thiết về thời gian cho việc nghiên cứu. Vì vậy, các học giả Âu – Mỹ sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu vẫn phải kết luận rằng: “Việc nghiên cứu tôn giáo mới chỉ là bước đầu, bản thân các tôn giáo mới còn rất non trẻ, chúng chưa định hình, cũng chưa có bề dày lịch sử để bộc lộ hết các thuộc tính bản chất. Về mặt nhận thức của giới nghiên cứu tôn giáo cũng chưa được đầy đủ và chưa có cơ sở chắc chắn để định giá và kết luận”
  • Tôn Giáo Mới Nhận Thức Và Thực Tế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Trương Văn Chung
  • 717 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5606
  https://drive.google.com/file/d/1406cmVGCm_4xdFZaB0d5Nrp6e_tL_IxH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 26, 2022

Share This Page