Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Tỉnh Thái Bình Giai Đoạn 2012-2017 (NXB Thống Kê 2018) - Nguyễn Bình, 226 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by nhandang123, May 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-12-27_23-19-23.png
  Đối tượng của Tổng điều tra là các đơn vị sản xuất kinh doanh (các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản), các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Trong cuộc Tổng điều tra lần này đối với khu vực tôn giáo tín ngưỡng, đơn vị điều tra là các cơ sở thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, những cơ sở khác của tôn giáo được nhà nước công nhận như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin Lành … và các cơ sở tín ngưỡng. Tại thời điểm điều tra toàn tỉnh có hơn 1.800 cơ sở thuộc các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, tăng 10,53% với hơn 3.000 chức sắc, lao động làm việc thường xuyên tại cơ sở, tăng 4,59% so với năm 2012. Quy mô của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhỏ chỉ với 1,72 người/cơ sở, giảm hơn so với mức 1,82 người/ cơ sở năm 2012.
  • Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Tỉnh Thái Bình Giai Đoạn 2012-2017
  • NXB Thống Kê 2018
  • Nguyễn Bình
  • 226 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1556oktkWDNcxBTmJdrqla5xBp16ehaep
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2022

Share This Page