Tôn Giáo Trong Xã Hội Việt Nam Hiện Nay (NXB Tôn Giáo 2013) - Đỗ Quang Hưng, 407 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-8-2_15-59-12.png
  Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại lâu đời trong lịch sử của dân tộc. Mặc dù đức tin, giáo lý và sự thờ phụng của đồng bào theo các tôn giáo khác nhau nhưng đều có điểm tương đồng ở tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa và luôn đồng hành cùng dân tộc cả trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chính vì thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào các dân tộc. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã khẳng định: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật”
  • Tôn Giáo Trong Xã Hội Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Tôn Giáo 2013
  • Đỗ Quang Hưng
  • 407 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84255
  https://drive.google.com/file/d/1GENwFyaf8uvP_5QQrjpTGWLnYSRLrgFT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2022

Share This Page