Tôn Giáo Và Biến Đổi Mức Sinh (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phạm Văn Quyết, 189 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by nhandang123, Jul 10, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trong mấy chục năm qua, với chính sách dân số phù hợp cua Đãng I / Nhà nước, sự thực hiện nghiêm túc của các cấp chính quyên và ý thức của mỗi người dàn, việc kiểm soát mức sinh ở Việt Nam đã có những kết quả kha quan. Ty suất sinh cua ca nước dã liên tục giảm. Nếu vào năm 1960, tỷ suất sinh thô là 4,39%, thỉ vào năm 1998 giảm xuống còn ì .99%. Tổng tỷ suất sinh cũng dã giảm từ mức 6,39 con/1 nữ và tuổi sinh vào năm 1960 xuống còn khoảng 2,3 con vào năm 1999. Tuy nhiên, quá độ suy giam mức sinh ở nước ta diễn ra chưa đồng đều giữa các vùng và giữa các nhóm xã hội. Trong khi ở nhiều nhóm xã hội đã đạt dán mức sinh thấp, thì ở số nhóm xã hội khúc.
  • Tôn Giáo Và Biến Đổi Mức Sinh
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Phạm Văn Quyết
  • 189 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1041632&sp=T&sp=1&suite=def
   
  Last edited: Jul 10, 2017

Share This Page