Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước Thắng Lợi Và Bài Học - Trần Văn Quang, 302 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by bhanh8, Aug 28, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm (1945-1975), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị để tiến hành tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến và chiến tranh của Đảng do Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Quang lãnh đạo.
  Ban Chỉ đạo đã huy động một lực lượng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các tướng lĩnh, sĩ quan dày dạn trận mạc, am tường sâu sắc về chiến tranh cách mạng và quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh tham gia biên soạn các công trình tổng kết. Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học để lấy ý kiến góp ý cho công trình. Bộ Chính trị đã nhiều lần cho ý kiến trước khi công trình tổng kết. Vì vậy, các công trình tổng kết chiến tranh cách mạng của Đảng là sản phẩm khoa học của tập thể, tập trung trí tuệ của nhiều cơ quan khoa học, nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân sự và đông đảo các nhà khoa học. Cuốn sách Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp – Thắng lợi và bài học là công trình được nghiên cứu và soạn thảo công phu, kế thừa những thành tựu của những lần tổng kết trước, có những bước phát triển mới theo tư duy chính trị – quân sự không ngừng được hoàn thiện và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước Thắng Lợi Và Bài Học
  • NXB Chính Trị 1995
  • Trần Văn Quang
  • 302 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=245420
  https://drive.google.com/file/d/1IwofxIexqQEj3-TCVhEp_m8hDLyPaUxl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 9, 2022

Share This Page