Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước-Thắng Lợi Và Bài Học - Trần Văn Quang, 323 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Mar 19, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-18_11-42-27.png
  Năm nay, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toán miền Nam, thông nhất Tổ quốc (30-4-1975 - 30-4-2015), 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (1890 - 2015), 70 năm nưốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ ba cuốn sách: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học nhằm giới thiệu rộng rãi với bạn đọc trong nước và bạn bè quốc tê công trình có ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn này.
  Công trình tổng kết này đã được Bộ Chính trị khóa VII thông qua và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần đầu năm 1995, lần thứ hai vào năm 1996. Sau khi các công trình tổng kết được xuất bản, Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị đã hoàn thành nhiệm vụ và được giải thể. Cho đến lần xuất bản này các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn đã lần lượt qua đời, chỉ còn lại một số người trong Ban Biên soạn, chúng tôi đã mời các đồng chí này sửa chữa bản thảo trước khi xụất bản. ở lần xuất bản này, chúng tôi chỉ sửa chữa hình thức, chỉnh sửa lại một vài số liệu, sự kiện mà lần xuất bản trước còn chưa chính xác.
  • Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Thắng Lợi Và Bài Học
  • NXB Chính Trị 2015
  • Trần Văn Quang
  • 323 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8978
  https://drive.google.com/file/d/1l5BW4qG2Xn-Gx_09NcnszIngVWDp_OH8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 18, 2023

Share This Page