Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Thắng Lợi Và Bài Học (NXB Chính Trị 1996) - Lê Bằng

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by mhien0094, Nov 10, 2020.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp - Thắng Lợi Và Bài Học là công trình được nghiên cứu và soạn thảo công phu, kế thừa những thành tựu của những lần tổng kết trước, có những bước phát triển mới theo tư duy chính trị - quân sự không ngừng được hoàn thiện và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.Nội dung kết cấu cuốn sách gồm:phần mở đầu: Bối cảnh lịch sử - nguồn gốc chiến tranh - tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiếnPhần thứ nhất: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến và sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của ĐảngPhần thứ hai: Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
  • Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Thắng Lợi Và Bài Học
  • NXB Chính Trị 1996
  • Lê Bằng
  • 488 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241044
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 22, 2021

Share This Page