Tổng Quan Về Lịch Sử Hành Chính Nhà Nước Việt Nam (NXB Chính Trị 2015) - Võ Văn Tuyển, 218 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cuốn sách Tổng quan về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam, đặc biệt là những kiến thức về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, kiến thức về quan chế, trong đó có việc đào tạo, tuyển chọn, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát và sử dụng đội ngũ quan chức, những vấn đề về quản lý hành chính qua các thời kỳ phát triển của đất nước (Văn Lang - Âu Lạc, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, vua Lê - chúa Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn…); những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại từ các cuộc cải cách hành chính trong lịch sử.
  • Tổng Quan Về Lịch Sử Hành Chính Nhà Nước Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2015
  • Võ Văn Tuyển, Nguyễn Thị Thu Hòa
  • 218 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73477
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page