Tổng Quan Về Phí Và Lệ Phí (NXB Tài Chính 2018) - Bộ Tài Chính, 467 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by baominhnammuoi, Jun 18, 2019.

 1. baominhnammuoi

  baominhnammuoi New Member

  [​IMG]
  Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, áp dụng đối với cơ quan nhà nước, bao gồm cả cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí
  • Tổng Quan Về Phí Và Lệ Phí
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bộ Tài Chính
  • 467 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=phi+va+le+phi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2019

Share This Page