Tổng Tập Thơ Bình Dương 1945-2005 (NXB Bình Dương 2004) - Nhiều Tác Giả, 389 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by nhandang123, Jul 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Năm 2005 là năm đánh dấu bước chuyển quan trọng của đất nước ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng hiện đại hóa công nghiệp hóa, khẳng định lại những thành tựu vượt bậc sau 30 năm ngày miền Nam giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2005). Cùng với những công trình văn học nghệ thuật khác được thực hiện nhằm chào mừng các sự kiện chính tri, kinh tế quan trọng , Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức biên tạp, xuất bản Tổng tập Thơ Bình Dương (1945-2005). Đây là bước tập hợp đầu tiên của hàng nghìn tác phẩm thơ ca, dân gian, hiện đại của các tác giả trong và ngoài tỉnh, không phân biệt mới cũ, đã được phổ biến, đãng tải từ thập niên 40,50 đến cuối năm 2003.
  • Tổng Tập Thơ Bình Dương 1945-2005
  • NXB Bình Dương 2004
  • Nhiều Tác Giả
  • 389 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=42739
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 14, 2017

Share This Page