Trần Bình Trọng (NXB Dân Tộc 1949) - Hồ Thị, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 27, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-27_20-53-52.png
  Giữa soái-đường quân Tàu, Trần-Bình-Trọng có một thái độ khinh nghịch làm cho tướng sĩ Tàu thịnh nộ toan giết ngay trước bệ, nhưng quân-sư của họ thấy người Dũng sĩ nên muốn thâu phục bèn nói với Chủ-súy hãy khoan giết để dụ hàng. Trọng bị giam trong một căn phòng, và ở nơi đây viên quân-sư Tàu diễn ra những mánh lời dụ hàng. Nhưng trước những quyền tước, bạc vàng và sắc đẹp -Trọng đã tỏ ra là một người chiến-sĩ biết yêu Quê-hương trên vinh-hoa sanh tử.
  • Trần Bình Trọng
  • NXB Dân Tộc 1949
  • Hồ Thị
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/38A112CF52C7594
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page