Trật Tự Quốc Tế Dựa Trên Luật Lệ-Lý Luận, Thực Tiễn Và Hàm Ý Chính Sách Đối Với Việt Nam

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Apr 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-2_10-10-20.png
  Trật tự thế giới được quan niệm là sự ổn định, bình đẳng trong quan hệ quốc tế, là sự xác lập bảo đảm cho đời sống thế giới có thể bình ổn, có tổ chức, được xác lập bằng các hiệp định, quy ước, luật lệ chung nhất cho các hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao trên trường quốc tế. Sự xác lập đó có thể thông qua con đường bạo lực hoặc phi bạo lực, sử dụng sức mạnh quân sự hoặc thỏa hiệp về kinh tế, chính trị. Vì vậy, trật tự thế giới thường phản ánh tương quan lực lượng giữa các quốc gia và hệ thống nhà nước; giữa các giai cấp cơ bản và các lực lượng chính trị, kinh tế chủ yếu; giữa các tổ chức, các phong trào chính yếu có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng quốc tế.
  Hiện nay, trước những biến chuyển sâu sắc, lớn lao của tình hình thế giới, đặc biệt là khi nguy cơ xảy ra một cuộc “Chiến tranh thế giới thứ ba” vẫn luôn hiện hữu, thì việc hướng tới xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ có khả năng bảo đảm cho mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung luôn nhận được sự quan tâm, thảo luận của hầu hết các quốc gia. Song trên thực tế, trong một cục diện đa cực, đa trung tâm, việc hiện thực hóa trật tự đó không phai là điều dễ dàng, thậm chí luôn chứa đựng nhiều thế Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu một cách khách quan, và kịp thời hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Trật tự quốc tế dưa luật lệ: Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối Việt Nam “do TS. Lê Hải Bình và TS. Chu Minh Thảo để chủ biên.
  • Trật Tự Quốc Tế Dựa Trên Luật Lệ-Lý Luận, Thực Tiễn Và Hàm Ý Chính Sách Đối Với Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2021
  • Lê Hải Bình, Chu Minh Thảo
  • 387 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9881
  https://drive.google.com/file/d/1bXj9RcRYUpNDwYU4-0fh3JAFgQCAGz-_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page