Trật Tự Thế Giới Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnh (NXB Chính Trị 1997) - Nguyễn Xuân Sơn, 108 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Jun 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ thống quan hệ quốc tế luôn luôn là một chỉnh thể phức tạp, đa dạng với những tiềm lực tổng thể về cả kinh tế, chính trị, quân sự... của các chủ thể ở một giai đoạn lịch sử nhất định. Hệ thống quan hệ quốc tế có một cấu trúc tương ứng và tạo ra một trật tự thế giới biểu hiện mối liên hệ ràng buộc, những chuẩn mực, những nguyên tác để chỉ phối sự vận động, phát triển, phản ánh những liên hệ, mâu thuẫn cơ bản và xu ˆ thế của thế giới trong giai đoạn lịch sử mà nó tồn tại.
  Lịch sử phát triển quan hệ quốc tế luôn trải qua nhiều thăng trầm và phức tạp nhất định. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, quan hệ đó trở nên điển hình, chỉ phối và quy định tương quan lực lượng thế giới, trật tự, cấu trúc cũng như đặc điểm và những biến đổi của nó. Để góp phần 'ìm hiểu những nội dụng cơ bản của giai đoạn lịch sử quan:-hệ quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cho ra mắt bạn đọc cuốn Trật tự thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh.
  • Trật Tự Thế Giới Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnh
  • NXB Chính Trị 1997
  • Nguyễn Xuân Sơn
  • 108 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7500
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 22, 2021

Share This Page