Trau Dồi Ý Chí (NXB Khai Trí 1967) - Claude Maillard, 226 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Sống' started by quanh.bv, Apr 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-3-12_9-45-2.png
  Nhận thức của con người hướng vào lĩnh hội, phân tích, trừu tượng hóa và khái quát hóa các tri thức tiếp thu từ môi trường xung quanh, những kiến thức này được củng cố trong trí nhớ và chế biến trong tư duy. Nghĩa là nội dung của ý chí nằm trong các khái niệm, các biểu tượng do tư duy và tưởng tượng mang lại. Những tri thức này thông báo những cái có trong thế giới xung quanh chúng ta. Như vậy, nhận thức làm cho ý chí có nội dung. Đồng thời, ý chí là cơ chế khởi động và ức chế, ý chí còn điều chỉnh hành vi, nghĩa là hướng một cách có ý thức vào các nỗ lực của bản thân nhằm đạt mục đích cần thiết. Đó là sự điều chỉnh của ý chí và hành vi, hướng một cách có ý thức sự nỗ lực trí tuệ và thể chất vào việc đạt tới mục đích hoặc kiềm chế hoạt động khi cần thiết.
  • Trau Dồi Ý Chí
  • NXB Khai Trí 1967
  • Claude Maillard
  • Văn Lang (dịch)
  • 226 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1DOYg2g73WDml6Lv70D0ziUurww9gCzpm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 12, 2024

Share This Page