Trẻ Em Gia Đình Xã Hội (NXB Chính Trị 2004) - Mai Quỳnh Nam, 299 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by mhien0094, Dec 3, 2020.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Cha, mẹ, người giám hộ, các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, văn hóa, tổ chức xã hội, cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để trẻ em được tiếp cận các nguồn thông tin phù hợp với lứa tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. Các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, văn hóa, tổ chức xã hội, cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có trách nhiệm công khai thông tin về tổ chức, hoạt động của đơn vị mình thông qua các hình thức phù hợp. Các thông tin mà trẻ em được tiếp cận, được cung cấp phải vì lợi ích của trẻ em, không xâm hại, không ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ em.
  • Trẻ Em Gia Đình Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2004
  • Mai Quỳnh Nam
  • 299 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=103393
   
  Last edited by a moderator: Dec 4, 2020

Share This Page