Tri Thức Dân Gian Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Của Người Khơ Mú Ở Nghệ An - Lương Văn Thiết, 538 Trang

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jul 16, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-16_20-38-54.png
  Công trình Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở Nghệ An của tác giả Lương Văn Thiết là công trình tìm hiểu, giới thiệu hệ thống tri thức dân gian của đồng bào Khơ Mú ở Nghệ An trong sản xuất nông nghiệp.
  Ngoài Lời nói đầu, Dẫn nhập, nội dung chính của công trình gồm 4 chương:
  Chương I. Khái quát về người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An, giới thiệu những nét chính về người Khơ Mú Nghệ An trên các phương diện: vị trí địa lí, điều kiện cảnh quan, lịch sử cư trú – tên gọi, dân số, tổ chức xã hội…
  Chương II. Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An, giới thiệu nông lịch và đơn vị đo lường, các hình thái kinh tế tiền sản xuất của người Khơ Mú và tri thức dân gian trong các nhóm việc: chế tạo công cụ sản xuất, giống cây trồng, sản xuất nương rẫy, chăn nuôi, khai thác các nguồn lợi tự nhiên…
  Chương III. Nghi lễ, tín ngưỡng và ca dao, tục ngữ về sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An, giới thiệu các nghi lễ cúng trước mùa vụ, cầu mùa, rước hồn lúa lên kho và văn bản các câu ca dao, tục ngữ có nội dung phản ánh hoạt động sản xuất nông nghiệp.
  Chương IV. Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú trong điều kiện ngày nay.
  Cuối công trình là Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo.
  • Tri Thức Dân Gian Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Của Người Khơ Mú Ở Nghệ An
  • NXB Văn Hóa Dân Tộc 2019
  • Lương Văn Thiết
  • 538 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-934442.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page