Trí Thức Hóa Công Nhân Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Bùi Thị Kim Hậu, 215 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Sep 4, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách cho thấy rõ cơ sở lý luận về trí thức hóa công nhân, tính tất yếu và mối quan hệ giữa trí thức hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, những yếu tố tác động đến trí thức hóa công nhân Việt Nam; thực trạng đội ngũ công nhân Việt Nam và vấn đề trí thức hóa công nhân trong giai đoạn hiện nay với những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân. Qua phân tích thực trạng còn tồn tại, tác giả nêu rõ quan điểm của Đảng ta và giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh trí thức hóa công nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
  • Trí Thức Hóa Công Nhân Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2012
  • Bùi Thị Kim Hậu
  • 215 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/911
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page