Trí Tuệ Toàn Hảo (NXB Tổng Hợp 2016) - Nguyễn Chí Linh, 342 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Tư Duy' started by sondecor, Dec 22, 2016.

 1. sondecor

  sondecor New Member

  [​IMG]
  Đầu tiên, tỏi xin nhấc đen ba mẹ tôi, nhứng người tỏi yêu thương trọn vẹn. "Con trai xin tha thiét gởi những tinh câm phản hỏi ám áp và ngọt ngào từ những độc già thản thương dành cho cuốn sách này dền với ba mẹ". Xin cám ơn những người bố người mẹ trên thế gian dã làm cuộc sồng này hiện hữu! Cuốn sách này ra đời với mong muốn đáp ứng sự chờ đợi một kicn thức can bân, một con đường của sự thật đén với sự sống trọn vẹn, sự hến bộ, một cuộc sống dáng sống và có ý nghía thực sự. Mặc dù tôi là tác giả và tác phẩm đã được đăng ký sở hửu tri tuệ, nhưng những kiền thức dược truyền tải trong tác phẩm này chưa bao giờ là của cá nhân tôi. Nhửng kiẻn thức cần bàn nhắt được truyền tụng cách đây hàng ngàn nãm, nó thuộc vè tôi, đúng vậy, thuộc về quý vị và thuộc về tat Củ mọi người.
  • Trí Tuệ Toàn Hảo
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Nguyễn Chí Linh
  • 342 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/trituetoanhao_id2401.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 24, 2020

Share This Page