Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 54-CT-TW Của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Khóa IX Về Tăng Cường Lãnh Đạo

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by anhtung, Dec 14, 2020.

 1. anhtung

  anhtung Member

  [​IMG]
  Trong những năm qua, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã được ngành y tế triển khai trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều mô hình, nhiều cách làm hiệu quả. Hàng năm, Sở Y tế đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Đặc biệt trong các tháng trọng điểm, các sự kiện như: hưởng ứng Luật phòng, chống HIV/AIDS; Ngày thế giới phòng chống ma tuý; Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (10/11-10/12) và ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12)… đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.
  Không quản ngại khó khăn, đội ngũ cán bộ chuyên trách HIV/AIDS ở xã, phường, thị trấn đã nỗ lực tổ chức triển khai công tác truyền thông đến từng hộ gia đình, đặc biệt là các nhóm có hành vi nguy cơ cao. Nhờ đó, người dân được nâng cao nhận thức trong việc phòng chống lây nhiễm HIV. Đồng thời, góp phần từng bước hướng tới giáo dục chống kỳ thị phân biệt, đối xử, làm thay đổi hành vi, nhận thức của người dân và cộng đồng về bệnh HIV/AIDS.
  Công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cũng được lồng ghép thường xuyên vào các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn bon văn hóa, cơ quan văn hóa. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu dân cư đã từng bước tạo ra lối sống tốt đẹp, gắn bó giữa người với người, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp đỡ và tạo điều kiện để những người nhiễm bệnh và gia đình họ được hòa nhập cộng động, tự giác tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” được triển khai đồng bộ góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

  • Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 54-CT-TW Của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Khóa IX Về Tăng Cường Lãnh Đạo Công Tác Phòng Chống HIV-AIDS Trong Tình Hình Mới
  • NXB Hà Nội 2006
  • Nhiều Tác Giả
  • 261 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/857
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 14, 2020

Share This Page