Triết Học Chính Trị Xã Hội Của I.Kant, J. G. Fichte Và G.W.F. Heghel - Nguyễn Quang Hưng, 249 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-5-10_22-58-17.png
  TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CỦA I. KANT, J.G. FICHTE VÀ G.W.F. HEGHEL do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản trong Tủ sách Khoa học. Nội dung sách gồm phần dẫn luận và năm chương: Dẫn luận: Từ triết học lịch sử, triết học pháp quyền tới triết học chính trị - xã hội;
  Chương 1: I. Kant: Quan niệm về đối tượng của triết học và đạo đức học;
  Chương 2: I. Kant: Triết học lịch sử, triết học pháp quyền và triết học tôn giáo;
  Chương 3: J.G. Fichte: Triết học chính trị - xã hội;
  Chương 4: G.W.F. Heghel: Các tác phẩm thời trẻ, hiện tượng học tinh thần;
  Chương 5: G.W.F. Heghel: Triết học lịch sử, pháp quyền, tôn giáo và lịch sử triết học;
  Kết luận: Việc tiếp nhận tư tưởng và triết học Đức ở Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa - tôn giáo.
  • Triết Học Chính Trị Xã Hội Của I.Kant, J. G. Fichte Và G.W.F. Heghel
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Quang Hưng
  • 249 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3979
  https://drive.google.com/file/d/1hcbJewU-iwG1Rk2nJY5hRz1yHCS8d8QV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page