Triết Học Hiện Sinh (NXB Tôn Giáo 2010) - Đỗ Minh Hợp, 504 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-5-10_18-12-15.png
  Hiện nay, nhu cầu xem xét tôn tại, hiện thực trên phương diện triết học đang trở nên đặc biệt cấp bách. Bối cảnh toàn cầu hóa và tiếp biến văn hóa toàn câu đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm những định hướng giá trị mới. Đây là một công việc kéo dài và nan giải. Hơn nữa, công việc này diễn ra không những trong triết học mà cả trong các lĩnh vực văn hóa khác - trong xung đột tư tưởng pháp lý và chính trị, trong văn học và nghệ thuật, trong khoa học, trong tôn giáo, v.v.. Lĩnh vực tranh luận triết học đã được mở rộng. Giới triết học đang nỗ lực đánh giá lại di sản triết học dân tộc, đưa ra một cái nhìn mới về triết học cô điển và triết học phương Tây hiện đại, đặc biệt là truyền thống triết học phương Đông. Thực tế đó đã góp phần làm xuất hiện những cách tiếp cận đa dạng.
  • Triết Học Hiện Sinh
  • NXB Tôn Giáo 2010
  • Đỗ Minh Hợp, Trần Thị Điêu,
  • Nguyễn Thị Như Huế, Phạm Thanh Tùng
  • 504 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3042
  https://drive.google.com/file/d/1cW8mW4ix-PiYFr6lJz9da0-sd3HuhYb2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page