Triết Học Mác-Lênin - Trần Quang Thái

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Oct 30, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Với tư cách là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, được Lênin phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo trên thực tiễn sinh động Việt Nam, triết học Mác-Lênin đã tạo ra vũ khí tinh thần sắc bén cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã xác định chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Triết học Mác-Lênin là môn học hết sức quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng từ khâu biên soạn giáo trình, giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong hệ thống giáo dục cả nước. Từ lâu, triết học Mác-Lênin đã được chính thức đưa vào giảng dạy như môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng ở nước ta.

  Chương I: Khái lược về triết học.
  Chương II: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác.
  Chương III: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin.
  Chương IV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại.
  Chương V: Vật chất và ý thức.
  Chương VI: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật.
  Chương VII: Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.
  Chương VIII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
  Chương IX: Lý luận nhận thức.
  Chương X: Hình thái kinh tế-xã hội.
  Chương XI: Giai cấp và dân tộc.
  Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội.
  Chương XIII: Ý thức xã hội.
  Chương XIV: Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người.

  Download Link:

  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/BG_TriethocMACLENIN_DHDONGTHAP.rar
  eBook có trong tuyển tập DVD Chính Trị & Triết Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page