Triều Tiên Vong Quấc Sữ (NXB Bảo Tồn 1929) - Quân Hiến, 44 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Hàn Quốc' started by nhandang123, Mar 26, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-3-26_16-9-24.png
  Nay ta đam cái tình-thế nước Triều-Tiên trước buổi Trung-Nhựt chiến-tranh đề so-sánh với sau khi Trung- Nhựt chiến-tranh và ta lại đam cái tình thế Triều-Tiên sau khi Trung-Nhựt chiến-tranh đề so sánh với sau lúc Nhựt-Nga chiến-tranh, thì lòng ta sanh ra một mối cãm hoài, khiến đôi tròng chứa-chan giọt-lụy. Nay nước Triều Tiên đả mất rồi! Từ đây sắp tới trên thế-giới này không còn thấy cái lịch sử nước Triều-Tiên nửa ! Duy có cái lịch-sử của một bộ-phận phiên thuộc của Nhựt-Bồn mà thôi. Trong Lể-Ký nói rằng: “Trong cuộc tang lễ, lòng đau- thương phải thãm-thiết, ấy là mối đầu, tình nhớ tưởng của người quân-tử vậy !. Nước Triều-Tiên là một nước có ba ngàn năm, nay nhứt-đán đã mất rồi ! Ai là người có thân thuộc quan-hệ với sự diệt vong của Triều-Tiên há không nên nhớ đến sao ? Than ôi ! Bởi đó mà nhớ thương ! sự nhớ thương này củng khá biết cho vậy !
  • Triều Tiên Vong Quấc Sữ
  • NXB Bảo Tồn 1929
  • Quân Hiến
  • 44 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/11pHO7FGY0TY2R7RspVACCTcqDjiRAWYp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 27, 2024

Share This Page